II Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych “Majdaneczek”


W sobotę 1 czerwca, Grupa Biedronek z naszego przedszkola, wzięła udział w II Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Tanecznych “Majdaneczek”, który zorganizowany został przez Gminny Ośrodek Kultury w Gaci i Bibliotekę Publiczną Gminy Gać.

Przedszkolaki zaprezentowały taniec góralski – Trojak. Komisja konkursowa przyznała nam II miejsce.

Bardzo cieszymy się z takiego sukcesu i gratulujemy pozostałym grupom, które brały udział w przeglądzie.