Organizacja przedszkola

Motto

„Nie zadawajcie dzieciom gwałtu nauczania, tylko niech się bawią. Dziecko doskonale bawi się, ale ta zabawa jest dla niego prawdziwą nauką bo uczy się „niechcący”, a zapamiętuje na „zawsze”.

PLATON

Wizja przedszkola

 PRZEDSZKOLAKI:

 Aktywne, komunikatywne, ciekawe świata, szczęśliwe, radosne, bezpieczne, samodzielne, przygotowane do podjęcia nauki w szkole, mają poczucie akceptacji.

RODZICE PRZEDSZKOLAKÓW:

Partnerzy aktywnie uczestniczący w życiu naszej placówki, wspierający nauczycieli w realizacji swoich zadań.

NAUCZYCIELE:

Odpowiednio wykwalifikowani, kreatywni, życzliwi i troskliwi wobec dzieci,  stosują sprawdzone i nowatorskie formy i metody pracy, mają na uwadze przede wszystkim dobro dzieci .

PRZEDSZKOLE:

Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.

Placówka przyjazna, zapewniająca wychowankom bardzo dobre warunki do wszechstronnego rozwoju, w której podstawową formą aktywności jest zabawa.

Kierunki realizacji

            

 • Promocja zdrowego trybu życia, kreatywnego ruchu, szacunku do przyrody
 • Realizacja nauki przez zabawę
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci
 • Niwelowanie dysfunkcji rozwojowych dzieci
 • Edukacja przez sztukę
 • Wykorzystywanie nowoczesnych metod i środków edukacji
 • Wiązanie procesu nauczania z zabawą

Organizacja i zadania przedszkola

Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców.

Budynek położony w dobrej lokalizacji przy ul. Pszennej w Przeworsku. Jest to spokojne miejsce, dalekie od ruchliwych ulic w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej, Hali Sportowej i boiska sportowego Orlik. Spełnia wszystkie wymogi do stworzenia placówki oświatowej .Posiada 3 przestronne i jasne sale mogące pomieścić dokładnie 75 dzieci oraz pomieszczenia socjalne, sanitarne, komunikacyjne i zaplecze kuchenne. Od strony północnej jest  plac zabaw, altanka i ogródek warzywny.

W naszej placówce pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości. Promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

Pragniemy jednocześnie, aby rodzice mogli bezstresowo realizować swoje plany osobiste i zawodowe w czasie, kiedy ich dziecko przebywa w przedszkolu. Aby mieli pewność, że dziecku tu jest dobrze, ma zapewnioną opiekę i bezpieczeństwo. Wiemy, że rodzice pracują w różnych godzinach – dlatego przyjmujemy elastyczny model czasu pracy placówki od 6:00 do 17:00 oraz dyżury w czasie wakacji, ferii i przerw między świętami..

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat z możliwością pozostawienia dziecka 7 letniego , które ma odroczenie obowiązku szkolnego

Oferujemy 5 posiłków dziennie (śniadanie, 2 śniadanie, obiad 2 daniowy i podwieczorek)

Oferujemy bogaty program edukacyjny w skład którego wchodzą:

- zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową wychowania przedszkolnego, która opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w oparciu o program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez Ministra Oświaty oraz programy adaptacyjne, profilaktyczne i wychowawcze.

- nauka przez zabawę nie tylko w budynku przedszkola , ale również na świeżym powietrzu.

-zajęcia umuzykalniające i rytmika

- zajęcia teatralne

- zajęcia ekologiczne

- zabawy matematyczne

- gimnastyka korekcyjna

- zajęcia logopedyczne

- terapia sensoryczna

- zajęcia z języka angielskiego

Nauczyciele pracują w oparciu o nowatorskie metody warunkujące wszechstronny rozwój dzieci m.in.:

 • elementy dramy, pedagogiki zabawy, bajkoterapii
 • Dziecięca matematyka Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej
 • metodę Ruchu rozwijającego V. Sherborne,
 • gimnastyka twórcza R. Labana,
 • metodę Twórczego ruchu K. Orffa,
 • elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • elementy pedagogiki Montessori,
 • elementy metody Pedagogika Zabawy KLANZA,
 • elementy metody Wspierania Rozwoju – „Terapia Bajką"
 • edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej.

       Głównym założeniem naszego przedszkola jest jak najdłuższe przebywanie na świeżym powietrzu w bliskim kontakcie z naturą .Promocja zdrowego trybu życia, kreatywnego ruchu, śpiewu, śmiechu, życzliwości, pozytywnego myślenia, szacunku dla przyrody. Stworzenie przestrzeni dla inicjowania przez dzieci gier i zabaw na dworze, traktowanie każdego dziecka jako odkrywcy, obserwatora i naśladowcy, postrzeganie zmysłowe oraz rozwój motoryczny jako fundament dla późniejszego procesu uczenia się. Korzystanie z normalnej edukacji wspomagającej gotowość dzieci do nauki czytania, pisania i liczenia tylko w innym wymiarze. Dzięki codziennemu przebywaniu na świeżym powietrzu nawet w mniej sprzyjających warunkach atmosferycznych  dzieci hartują młode organizmy i uodparniają je, mają zapewnioną codzienną dawkę ruchu oraz okazję do zabawy i nauki. Przez cały rok dzieci czerpią z kontaktu z naturą to co najlepsze-spacerują, bawią się, uczą, odpoczywają, poznają świat na zewnątrz. Wykorzystują do zabawy dary natury, we własnym ogródku uprawiają warzywa, z których później przygotowują potrawy. Lepiej znoszą kontakt z wirusami i bakteriami, dotleniają organizm, polepszają kondycję, spalają zbędne kalorie. Wybiegane z większą uwagą angażują się w zajęcia wymagające bezruchu, precyzji i skupienia uwagi.

Natura, przyroda, świeże powietrze, radość, zmęczenie, ubrudzone ubrania, ale czyż to nieprawda, że brudne dziecko to szczęśliwe dziecko?

     

        Mając na uwadze trudności z zakresu matematyki , z którymi dzieci borykają się w szkole będziemy realizować  program „Mały matematyk- od zabaw do matematyki w przedszkolu” polegający na wprowadzeniu treści matematycznych w różnych formach zabawy zwłaszcza z elementami ruchu, które sprzyjają rozwijaniu wszystkich funkcji intelektualnych i motorycznych oraz uczą dzieci matematyki w sposób przyjemny i zabawny. Będą to zabawy usprawniające między innymi orientację przestrzenną, liczenie, porównywanie liczebności zbiorów, klasyfikowanie. Różnorodne  zabawy, gry edukacyjne i ćwiczenia prowadzące do nabycia umiejętności matematycznych z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, zabawek oraz przedmiotów codziennego użytku i darów natury. Innowacyjne będzie łączenie treści matematycznych z życiem codziennym: posługiwanie się pieniędzmi, planowanie i szacowanie wydatków, zabawy w dom , w sklep z użyciem kalkulatora, komputera i innych urządzeń TIK oraz  środowiska naturalnego.  Zabawy te będą zintegrowane z innymi zajęciami organizowanymi w przedszkolu. Zapewnią dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań i uzdolnień.