Realizowane programy i projekty

Program Edukacji Przedszkolnej zgodny z obowiązującą Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz:

– programy adaptacyjne,

– programy wychowawcze,

– programy profilaktyczne, programy patriotyczne,

– programy ekologiczne,

– programy edukacyjne,

– programy rozwijające zdolności i zainteresowania dzieci,

– programy wyrównujące deficyty rozwojowe dzieci.

Przykładowe programy i projekty: BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK, MALI PATRIOCI, DOBRE MANIERY, DOBRE WYCHOWANIE, PRZEDSZKOLAKI POMAGAJĄ, ZDROWY PRZEDSZKOLAK, ZABAWY W CZYTANIE, MAŁY MATEMATYK, JUŻ TO POTRAFIĘ, MAMO, TATO WOLĘ WODĘ, KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY, MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY, PODRÓŻ PRZEZ KONTYNENTY, PRZYGODY GANGU MOCNIAKÓW, KLUB MLECZAKA i wiele innych.